w

Med seremoni kr 23 000,-

Dette er et priseksempel på en enkel og verdig begravelse/bisettelse

09.01.201911:55 Bodingravferd

Planlegging / Informasjonssamtale
Vi går igjennom alt byrået gjør, og hva dere må gjøre.
Blant annet fastsetter vi seremoniform og sted, dødsannonse, valg av kiste, papirer og skjemaer, salmer og musikk, blomster m.m.

Henting og transport av avdøde dagtid
Vi henter avdøde på dødsstedet etter avtale med dere. Noen familier ønsker litt tid før avdøde blir hentet, mens andre vil at vi skal hente umiddelbart.

Stell og nedlegg
Vi steller avdøde og tar på klær eller hvit skjorte etter avtale, og legger avdøde i kisten som er valgt.

Kiste 
Vanlig hvit kiste.

Administrasjon, papirarbeid og tjenesteformidling
Vi melder fra til offentlige instanser. Vi avtaler med kirkekontoret ift gravsted og tidspunkt for seremonien, gjør avtaler med prest/seremonileder, organist/solist og blomsterleverandør.

Assistanse i kirken 
Vi frakter kisten til kirken/seremonistedet, pynter og tenner lys, tar bilder, deler ut salmebøker og gjør avtaler med prest/seremonileder og eventuelt solist.

Blomster
Tre roser på kisten.

Salmebøker

Annonse i AN, en spalte

Bodin Gravferd
Begravelse Bodø