w

Uten seremoni kr 14 000,-

Kremasjon eller rett til grav.

09.01.201913:02 Bodingravferd
Planlegging / informasjonssamtale 1 time

Vi går igjennom alt byrået gjør, og hva dere må gjøre.
Blant annet dødsannonsen, papirer og skjemaer, kremasjon eller rett til grav og gravplass m.m.

Henting og transport av avdøde dagtid

Vi henter avdøde på dødsstedet etter avtale med dere. Noen familier ønsker litt tid før avdøde blir hentet, mens andre vil at vi skal hente umiddelbart.

Stell og nedlegg

Vi steller avdøde og tar på klær eller hvit skjorte etter avtale, og legger avdøde i kisten.

Kiste

Enkel 

Administrasjon, papirarbeid og tjenesteformidling

Vi melder fra til offentlige instanser. Vi avtaler med kirkekontoret i forhold til gravsted og 

Kremasjonsavgift 

Tilkommer folkeregistrerte utenfor Bodø

Bodin Gravferd
Begravelse Kremasjon Bodø