w

Vanlig seremoni fra kr 23 000,-

Dette er et priseksempel på en vanlig begravelse.
Planlegg en personlig begravelse i samråd med oss. Sammen finner vi den beste løsningen.

09.01.201611:54 Bodingravferd
Planlegging/ informasjonssamtale

Vi går igjennom alt byrået gjør, og hva dere må gjøre.
Blant annet seremoniform og sted, dødsannonse, valg av kiste, papirer og skjemaer, salmer og musikk, blomster m.m.

Henting og transport av avdøde 

Vi henter avdøde på dødsstedet etter avtale med dere. Noen familier ønsker litt tid før avdøde blir hentet, mens andre vil at vi skal hente umiddelbart.

Stell og nedlegg

Vi steller avdøde og tar på klær eller hvit skjorte etter avtale, og legger avdøde i kisten som er valgt.

Kiste / urne 

Vanlig hvit kiste

Administrasjon, papirarbeid og tjenesteformidling

Vi melder fra til offentlige instanser. Vi avtaler med kirkekontoret i forhold til gravsted og tidspunkt for seremonien, gjør avtaler med prest/seremonileder, organist/solist og blomsterleverandør.

Assistanse i kirken

Vi frakter kisten til kirken/seremonistedet, pynter og tenner lys, tar bilder av blomster og sløyfetekster, deler ut sanghefter og gjør avtaler med prest/seremonileder og solist.  

Kistedekorasjon

Laget av sesongens blomster.

Programhefter 50stk

Velg mellom våre ferdige motiv, eller vi kan lage et unikt og personlig motiv ut i fra egne bilder.

Annonse i AN (en spalte)

Dødsfall kan kunngjøres i en eller flere aviser, ønsker dere at seremonien skal finne sted i stillhet kan annonsen rykkes inn etter at begravelsen har funnet sted.

Mulige tilvalg:
Andre kistemodeller, flere blomster, syning, minnestund, solosang, kondolanseprotokoll, minnealbum, bilde i ramme, gravstein, m.m.

Bodin Gravferd
Kiste Bodø
Bodin Gravferd
Kiste begravelse Bodø
Bodin Gravferd
Kistedekorasjon