w

Fast pris kr 19 900,-

Hva er inkludert?

Dersom du ønsker en seremoni til fast pris, får du her en pakke som inkluderer det du trenger. Vi har prisgaranti. Uten andre tillegg, er vår fastpris det du betaler. 

09.01.201911:55 Bodingravferd

Vi har laget en fast prispakke for de som enten ikke har mulighet til, eller ønsker å bruke mer enn nødvendig ifbm et dødsfall. 
Dette har vi muligjort gjennom spesielle avtaler med våre leverandører, i tillegg til at vi i denne pakken tilbyr byråets egne produkter. 
Til sammen utgjør dette at det blir en verdig markering av et levd liv.