w

Gravstell

Har du et gravsted som du skulle fulgt opp oftere og tatt bedre vare på?
Kanskje du bor for langt unna eller har andre grunner til at du ikke får gjort det selv?

23.12.201510:13 Vanja Grønhaug

I samarbeid med gravstell.no utfører Bodin Gravferd planting og stell på ditt gravsted. 
Vi tilbyr vårplanting, sommerplanting, høstplanting og lystenning med krans til jul. 
Velg det som passer deg best, vi har også abonnementsordning for hele sesongen. 

Se våre priser her

Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker å opprette avtale.  

Vi tar bilde etter utført arbeid og sender pr.sms eller mail etter avtale.