w

Gravstell

Har du et gravsted som du skulle fulgt opp oftere og tatt bedre vare på? Kanskje du bor for langt unna eller har andre grunner til at du ikke får gjort det selv?

23.12.201510:13 Vanja Grønhaug
Planting på gravsted:

I samarbeid med gravstell.no utfører vi stell på ditt gravsted. 
Vi tilbyr vårplanting, sommerplanting, høstplanting og lystenning til jul. 
Velg det som passer deg best, vi har også abonnementsordning for hele sesongen. 

Se våre priser her

Vi tar bilde etter utført arbeide og sender pr.sms eller mail etter avtale.