Våre priser

Vi ønsker å gjøre det enkelt for deg når du skal velge byrå til å bistå deg med begravelsen. Derfor har vi laget ferdige forslag til begravelse, slik at det blir enklere for deg å få oversikt over innhold og kostnader.

* Skal du ha gravferd uten seremoni, eller enkel seremoni, må dette avklares før planleggingssamtale.