Om Bodin Gravferd

Bodin Gravferd ble startet i 2010, og har siden da etablert oss som et av de største begravelsesbyråene i Bodø. Vi er bevisst den tilliten som vises oss, og gjør vårt ytterste for å gi trygghet, hjelp og råd med alle oppgaver rundt et dødsfall.

Det å møte mennesker i sorg er krevende og noe vi tar på alvor. Derfor vil du hos oss møte medarbeidere med lang erfaring og bred kompetanse.
Vår erfaring og livssituasjon gjør oss i stand til å skape et personlig og verdig farvel.

Tradisjonsbærere

Vi tror at gravferden er viktig. 
En verdig gravferd gir en verdig start på et endret liv
for de som er igjen.
Samtidig er vi åpne for nye og personlige ritualer, i tråd med tiden vi lever i. Vi tilpasser avskjeden til det livet som er levd.
Spør oss om eksempler på dette.

Kompetanse

Vi har lang erfaring og legger vekt på faglig tyngde og lokal kjennskap.
Daglig leder, Vanja Grønhaug, startet sin karriere i Bergs begravelsesbyrå. Hun fikk god opplæring og innføring i bransjen av Pål Berg og jobbet der fra 2006 til 2010. Pål Berg døde dessverre i 2016.
Vanja er nå styremedlem i VIRKE Gravferd sentralt og i Nord-Norge, samt medlem av Virke gravferds BEREDSKAPSTEAM og Etiske utvalg. Dette sikrer den kvalitet som forventes av et begravelsesbyrå.
Utdanning:
Som eneste begravelsesbyrå i Bodø har vi Grunnkurs, Fagkurs I, Fagkurs II, Fagkurs III, Hygienekurs, økonomi, rådgivning og kundebehandling. Utdanningen foregår i Virke Gravferds lokaler i Oslo, med besøk i relevante institusjoner og forskjellige byråer. Utdanningen begynte i 2010 og har foregått over år, sist i 2016. Med praktisk arbeid i eget byrå i tillegg til teoretisk tilnærming, garanterer vi for at våre verdiord NÆR-TRYGG- PERSONLIG ikke bare er en floskel.

Vi er nær og interessert, vi er trygge på vårt fag, og er personlige uten å bli for privat.

Miljøfyrtårn

Bodin Gravferd er det eneste begravelsesbyrået i Nordland som er miljøfyrtårnsertifisert. 
Vi ble sertifisert i september 2014 og resertifisert i 2017. Dette er vi stolte av, og det sikrer kvalitet i alle ledd. 

Bodin Gravferd
Begravelsesbyrå i Bodø
Bodin Gravferd
Mercedes R-klasse bårebil
Bårebil