Koronaviruset

For å stoppe spredning av Koronaviruset (Covid-19 viruset), er vi som begravelsesbyrå pålagt fra myndighetene å endre praksis. Hva betyr dette for deg?

Skal du i begravelse? 

Begravelser blir nå sterkt berørt av restriksjonene som vi alle er pålagt. Følgende retningslinjer er basert på pålegg fra bl.a. Bodø kommune:

Det skal være mulig med minst 1 meters avstand mellom besøkende i seremonirommet, og det kan være maksimalt 25 fremmøtte. Det vil være oppslag om dette ved inngangspartiet, og våre medarbeidere vil bistå med hjelp.

Vi viser hverandre respekt ved å ikke håndhilse eller klemme hverandre. Bodø kirkelige fellesråd har gitt ut følgende presiseringer for gjennomføring av gravferd som du kan lese her: Gjennomføring av gravferd

Du kan ikke delta i seremoni

- hvis du har kommet fra utlandet de siste 14 dagene
- dersom du er i karantene
- dersom du har vært i nærkontakt med mistenkt smittet

Du bør ikke delta i seremonien dersom du

- har en viktig samfunnsoppgave (helsepersonell og andre)
- har nedsatt helse

Våre seremonier kan om ønskelig bli filmet/ streamet og gjort tilgjengelig på minnesidene.

Du kan vise din deltakelse gjennom å skrive en hilsen, tenne et lys eller dele et hjerte på minnesiden for avdøde når dette er opprettet.

Sorgsituasjoner medfører ofte tettere sosial kontakt, med flere mennesker, gjerne fra andre steder. Tiltakene ivaretar etterlatte – og alle andre involverte, inkludert oss i byrået.

Helsemyndighetenes anbefalinger finner du her: Informasjon til befolkningen