En verdig avskjed - Tlf 755 27000

Vi tilrettelegger for dine individuelle behov og ønsker, og tilpasser avskjeden til det livet som er levd.
Hos oss møter du erfarne gravferdskonsulenter, med fokus på store og små oppgaver i forbindelse med et dødsfall.

03.02.202018:55 Mikkel

Påmelding til begravelse gjør du her


Covid-19 pandemien: 17. mars 2021 har Bodø kommune besluttet at det inntil videre er tillatt med 30 personer tilstede ved gravferdsseremonier. Dette gjelder kun seremonien, ikke minnestund, og det gjelder i lokaler hvor det er mulig for husstandene å holde avstand på to meter. I Bodin seremonirom er det kun tillatt med 12 deltakere, og i Misvær kirke er det maksimalt 25 deltakere som er tillatt. Landegode, Bliksvær og Helligvær har fortsatt plass til 15 deltakere.
Vi tilbyr at seremonien kan vises direkte på internett for alle som ikke kan delta, hvis familien ønsker dette.