Avskjed med omtanke - Tlf 755 27000

Vi tilrettelegger for dine individuelle behov og ønsker, og tilpasser avskjeden til det livet som er levd. Hos oss møter du erfarne gravferdskonsulenter, med fokus på store og små oppgaver i forbindelse med et dødsfall.

Ved dødsfall