Muslimsk begravelse

En muslim som dør skal begraves så snart som mulig. I muslimske land skjer begravelsen gjerne samme dag som dødsfallet. I Norge går det som regel noen få dager fra dødsfallet til begravelsen.Noen velger å sende den døde til hjemlandet for å begraves der.

Vi har samarbeid med det første muslimske begravelsesbyrået som ble startet i Oslo:Al-Khidmat, http://www.alkhidmat.no/. Ghulam Abbas og Arshad Mohammad har vært hos oss og lært oss om denne formen for gravferd. Vi har utstyr for vaskeseremoni og svøp for menn og kvinner. Vi har også kister og utstyr for forsendelse til hjemlandet.

Ritualet rundt en muslimsk død og begravelse har fire hoveddeler:

Vask av den døde (ghusl)

Svøping (kafan)

Bønn

Begravelse

Muslimer har ikke minnesamvær etter begravelsen, men de som står familien nær, kommer med mat og er ellers behjelpelige i tida etterpå.

Hvordan skal man oppføre deg i en muslimsk begravelse når man ikke er muslim?

Det forventes ikke det samme av ikke-muslimer som av muslimer i begravelsen. Det viktigste er at du er respektfull. Det stilles ingen bestemte krav til klær, bortsett fra at du skal vise respekt og derfor ikke ha på deg de mest skrikende fargene eller hverdagslige klærne. Muslimer vet at mørke klær er tradisjon i Vesten, og at dette viser respekt, derfor kan det være fint å kle seg som du ville gjort i en norsk begravelse. Du kan også gjerne ta med blomster til å legge på kisten/graven.

Hva sier du til de pårørende?

Du kan for eksempel gjerne si "Dette var fryktelig leit" og at "Han/hun var et godt menneske", men de forventer ikke noe bestemt, og du kan si det du selv føler for. En muslim vil vanligvis si følgende til en annen muslim: "Vi tilhører Gud, og til Ham skal vi vende tilbake" eller "Dette var veldig leit, måtte Gud ta han/henne inn i paradiset. Måtte Gud gi dere trøst".

Hva kan du gjøre for de pårørende?

Hvis du sto den døde nær og gjerne ønsker å bidra i begravelsen og/eller i tida etterpå, kan du si til de nærmeste pårørende at de bare må si fra dersom det er noe du kan gjøre for dem. Tilbring gjerne tid sammen med dem etterpå, og gjør noe for dem, som for eksempel å lage mat.

Når det gjelder andre religioner eller kulturer, er det viktigste også her at du viser at du bryr deg og respekterer ritualene. De pårørende vil forstå at du er fra en annen kultur og ikke forvente at du skal oppføre deg som dem. Hvis den døde var en god venn, så snakk med familien, og spør gjerne om det er noe du kan gjøre for dem.

Muslimsk begravelse