w

Kirkelig seremoni

Kirkelige seremonier ved begravelse og bisettelse åpner likt. Her forteller vi deg litt om hvordan en kirkelig seremoni vanligvis vil foregå.

03.11.201521:45 Laila Lovise Johansen

Inngangsmusikk* 
Klokkeringing 
Preludium (solospill eller forspill til salme) 
Salme 
Inngangsord 
Inngangsbønn 
Minneord 
Korte hilsener, dikt, blomsterpålegg* 
Solospill eller salme* 
Skriftlesing 
Salme (kan utelates hvis det er salme etter minneord) 
Tale 
Bønn 
Herrens bønn
*valgfritt, ikke en del av et obligatorisk rituale

Ved bisettelse i krematoriet i Bodø, er det jordpåkastelse, skriftord og velsignelse, salme, musikkinnslag*, og kisten bæres ut i hensettelsesrommet under postludium. 

Ved bisettelse fra kirke blir ikke kisten senket, men bæres ut til begravelsesbilen under postludiet.

Ved begravelse følger salme, musikkinnslag* og postludium (kisten bæres ut under postludiet). Ved graven synges en salme etterfulgt av skriftlesing og bønn. Kisten senkes. Seremonien avsluttes med jordpåkastelse, skriftord, velsignelse og salmevers.