Transport / Repatriation

Bodin Gravferd tar hånd om alt det praktiske i forbindelse med hjemsendelse.Dette gjelder både ved dødsfall i Norge og andre land.
Vi har lang erfaring og er den foretrukne partner i vår landsdel. 

Vi trenger avdødes pass og navn på mottager av kisten i hjemlandet.
Ta kontakt med oss for å gjøre en avtale. Telefon +47 755 27000 / 90 82 35 82
Epost: post@bodingravferd.no

Transportation/ repatriation

Bodin Funeralhome takes care of all practical arrangements in connection with the return of foreigners who die in the North of Norway. 
We have long experience and are the preferred partner in our region.

We need the original passport of the deceased as well as the name of the recipient of the casket in the home country.

Please contact us to make an appointment.

Phone: +47 755 27000 
E-mail: post@bodingravferd.no

Bodin Gravferd
begravelse Bodø, hjelp ved dødsfall