w

Kostnad for gravferd 2018

Hva koster en gravferd?
De største kostnadene ved en gravferd er gravstein, minnesamvær, blomster og annonser. Kostnaden for en begravelse er like forskjellig som vi mennesker er. Det avhenger av hvilke valg du tar. 

23.02.201614:38 bodingravferd

En gravferd i Bodø kan koste fra kr. 17 000,- hos oss. Her er noen eksempler, og så får du en fullstendig prisliste lenger ned, samt prisforskriftens krav til minimums og maksimumspris. Vi bidrar gjerne med å finne hvilke alternativer som vil passe best for deg og dine. Vi gjennomfører en fin og verdig begravelse uavhengig av pris.

Etter forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester, fastsatt av Konkurransetilsynet den 1. januar 1998 § 4, skal alle begravelsesbyråer ha en tilgjengelig prisliste med minimum og maksimum pris.

Listen skal inneholde de samme punktene for at du lett kan sammenligne prisene du får hos de forskjellige byråene. Vær nøye med å få skriftlige prisoverslag. Alle er pålagt samme plikt om prisopplysning sånn at du lettere kan orientere deg før du tar en bestemmelse.

Vi er behjelpelige med alle skjema som er nødvendig for å søke det lokale NAV-kontoret om behovsprøvd gravferdsstøtte på inntil 23 337 kroner (2018) og evt. transportstøtte hvis avdøde dør mer enn 20 km fra bopeladresse.Stønad fra NAV

Eksemplene gjelder i Bodø, Fauske og omegn og for person over 18 år.

Ingen seremoni, kun kremasjon eller rett til grav

Kiste (umalt spon) med utstyr

 kr     5 000,-

Bringe kisten til dødsstedet

 kr     1 200,-

Nedlegg i kisten, 2 mann inkl. hygieneutstyr

 kr     2 200,-

Begravelsesbil og mannskap til krematoriet/gravlund

 kr     3 500,-

Byråets honorar (uten gravferd)

 kr     2 800,-

Avgiftspliktig honorar (uten gravferd)

 kr     1 800,-

Melde til det offentlige

 kr        500,-

Totalt

 kr   17 000,00


Minimum og maksimumspris

Varer/ tjenester 2018

Minimumspris: Makspris:
Kiste, med utstyr og svøp.  5500,- 27000,-
Bringing av tomkiste til dødssted, bil og mannskap 1250,- 1250,-
Nedlegging, hygieneutstyr. 2 mann 1600,- 1600,-
Båretransport m/ 1 mannskap. Bodø eller Fauske 1950,- 2700,-
Assistanse og tilrettelegging ved seremoni (ca. 3,5 timer) 2625,- 5250,-
Utleie utstyr (katafalk vaser, staker, lys mm.) 500,- 1030,-
Byråets honorar, avgiftspliktig 2400,- 2400,-
Byråets honorar, avgiftsfritt 3200,- 5000,-
Administrasjonskostnader 500,- 500,-
Program til seremonien, 30 stk 1160,- 2250,-
Blomster til kisten, 3 roser 150,- 5000,-
Dødsannonse i Avisa Nordland, ca.pris 1000,- 3900,-
Fotografering 0,- 0,-
Minnebok 0,- 550,-
Sum: 21835,- 58430,-
Ved kremasjon:  
Kremasjonsavgiften i Bodø er gratis for kommunens innbyggere, og 6130,- hvis du er hjemmehørende i annen kommune.
Tillegg
- kan være minnesamvær og gravstein.
Komplett prisliste