Livssynsåpen seremoni

En personlig seremoni er tros- og livssynsnøytral og regisseres ikke av trossamfunn eller livssyns-organisasjon.
I en personlig seremoni bestemmes alt innhold av familien.

Vi i Bodin gravferd hjelper deg med å velge et passende lokale. Vi har lokalkunnskap og vet hva som er mulig å få til. 

Pårørende kan selv velge hvem de vil skal lede seremonien. Dette kan være et familiemedlem, noen fra bekjentskapskretsen eller en person som har erfaring med å påta seg denne type oppdrag. Det er også mulig å sette sammen og styre seremonien uten å ha en egen seremonileder.

Det er viktig at en eventuell seremonileder er innforstått med bakgrunnen for at man ønsker en livssynsåpen seremoni og respekterer dette valget. Gravferdsbyrået kan gi råd til pårørende og anbefale en egnet person til å gjennomføre seremonien på den måten man ønsker.