Kirkelig seremoni

Kirkelige seremonier ved begravelse og bisettelse åpner likt.
Her forteller vi deg litt om hvordan en kirkelig seremoni vanligvis vil foregå.

03.11.201521:45 Jon Mikkel Flaten

Begravelsesseremoni

Vanlig tidsramme er 30 til 50 minutter fra seremonistart.
Sørgemusikk, valgfritt (15 minutter før klokkene ringer)
Musikk/salme
Inngangsord og bønn
Minneord
Blomsterhilsener
Skriftlesning
Musikk/salme
Tale og bønn
Musikk/salme
Kisten bæres ut.

Kremasjonsseremoni

Vanlig tidsramme er 30 til 50 minutter fra seremonistart.
Sørgemusikk, valgfritt (15 minutter før klokkene ringer)
Musikk/salme
Inngangsord og bønn
Minneord
Blomsterhilsener
Skriftlesning
Musikk/salme
Tale og bønn
Jordpåkastelse
Salme
Kisten bæres ut.