Kirkelig seremoni

Kirkelige seremonier ved begravelse og bisettelse åpner likt.
Her forteller vi deg litt om hvordan en kirkelig seremoni vanligvis vil foregå.

Begravelsesseremoni

Vanlig tidsramme er 30 til 50 minutter fra seremonistart.
Sørgemusikk, valgfritt (15 minutter før klokkene ringer)
Musikk/salme
Inngangsord og bønn
Minneord
Blomsterhilsener
Skriftlesning
Musikk/salme
Tale og bønn
Musikk/salme
Kisten bæres ut.

Kremasjonsseremoni

Vanlig tidsramme er 30 til 50 minutter fra seremonistart.
Sørgemusikk, valgfritt (15 minutter før klokkene ringer)
Musikk/salme
Inngangsord og bønn
Minneord
Blomsterhilsener
Skriftlesning
Musikk/salme
Tale og bønn
Jordpåkastelse
Salme
Kisten bæres ut.