w

Innhold i seremonien

23.12.201509:25 Viktor Håkonsen

Begravelsesseremoni

Vanlig tidsramme er 40 til 50 minutter fra seremonistart.
Sørgemusikk (15-20 minutter før klokkene ringer)
Musikk/sang
Velkomsthilsen
Minneord
Kransepålegg/personlige hilsener
Tale
Musikk/sang
Opplesning
Musikk/sang
Kisten bæres ut – alle blomster o.l.tas med ut / Musikk
Kisten trilles eller kjøres i kortesje til gravstedet
Kisten plasseres på gravens senkeapparat
Blomster o.l. legges på bakken rundt graven
Dikt eller sang
Senking av kisten
Takkeord og invitasjon til minnesamvær
Kondolanser

Kremasjonsseremoni

Vanlig tidsramme er 30-40 minutter fra seremonistart.
Sørgemusikk (15-20 minutter før klokkeringing)
Musikk/sang 
Velkommen
Minneord
Kransepålegg/personlige hilsener
Tale
Musikk/sang
Opplesning 
Bæring til hensettelsesrommet i Bodin seremonirom, evt.bæring ut i bil.
Musikk/sang
Pårørende går ut etterfulgt av forsamlingen (ved bæring i hensettelsesrommet)
Kisten bæres ut – alle blomster tas med ut og legges rundt kisten i bårebilen / Musikk
Kisten kjøres til krematoriet – forsamlingen står igjen
Kondolanser

Bodin Gravferd
Begravelse i Bodø
Bodin Gravferd
Begravelsesbil Bodø