Oppussing av gravstein

Vi samarbeider med Gravstell.no

En gravstein blir slitt etter mange år i hardt klima. Innskrift blir borte, mose og sopp får feste på gravsteinen.

I mange tilfeller skal det et nytt navn inn på en eksisterende gravstein.
Vi henter inn gravsteinen til vårt verksted og renser den grundig før vi legger i ny lakk og sørger for kontrollert tørking i jevn temperatur.