Ønsker for egen gravferd

Visste du at du kan planlegge din egen gravferd?
Årsaken kan være at det ikke finnes nær familie. Noen ønsker å spare de nærmeste for beslutninger og organisering i forbindelse med egen gravferd. Noen planlegger egen gravferd rett og slett fordi de vil bestemme selv.

Hvis du planlegger egen gravferd ønsker du kanskje å snakke om avslutningen på livet. Alene eller sammen med de aller nærmeste. Vi tar imot deg for en sånn samtale. Vi har skjema "Egne ønsker" liggende hos oss. Du er velkommen innom.

Hvordan ønsker du at gravferden din skal være? Hvilke blomster er dine blomster? Hvilken musikk? Dine egne valg gir en personlig seremoni. Musikk du er spesielt glad i. Dikt eller andre ord du finner mening i.

Gjennom planlegging blir gravferden slik du vil at den skal være. Seremonien kan romme deg på en god og riktig måte, som kanskje gjør det litt lettere å akseptere døden for dem som står igjen og må ta farvel.

Mulighetene er mange, om du ønsker å gi gravferden ditt eget personlige uttrykk.   

Du har selv planlagt gravferden, og kanskje har du også betalt for den. Likevel er det familien som har rett og plikt til å ta endelige beslutninger, og besørge gravferden.

Dersom du ønsker å velge andre personer enn dem som i følge loven er berettiget til å besørge gravferden, kan du i skriftlig erklæring gjøre slike bestemmelser.

Det er Gravferdsloven som regulerer hvem som har rett og plikt til å sørge for gravferden.