Avdødes digitale aktiva på nettet - det digitale dødsbo

Vi etterlater oss mange spor på internett i løpet av et liv. Men hva skjer med de digitale sporene på internett når du dør?

Å få ryddet opp i dette kan by på utfordringer for de etterlatte.

Noen eksempler kan være personlige minner i form av bilder på Facebook, blogginnlegg eller personlige tekster. Dette er digitalt innhold som kan være ønskelig å ta vare på for å minnes den avdøde.

Det kan være utfordrende for pårørende å vite hvordan de skal forholde seg til økonomiske verdier i form av penger som er lagret i nettbanker, eller spillpremier og bestilte reiser, som pårørende vil tilbakeføre til familien. Alle andre kontoer bør avsluttes på riktig måte for å hindre at personlig informasjon og opplysninger blir liggende igjen på nettet.

De siste årene har risikoen for å bli utsatt for ID-tyveri økt, og heller ikke døde personer får ha navnet sitt i fred. En av årsakene er at vi legger ut stadig mer sensitiv informasjon om oss selv på nettet. Og mens offentlige registre raskt oppdateres etter et dødsfall, må pårørende selv rydde opp i sensitive opplysninger på internett. I det tidsrommet fra et dødsfall skjer og til det er ryddet opp i offentlige registre og informasjon andre steder, er det mange som kan utnytte situasjonen ved å bestille varer og få bruksrett til kontoer i avdødes navn.

Det er to områder som vi regner som hovedutfordringer i forbindelse med slike saker.

1)      Kompliserte og varierende prosesser fra nettsted til nettsted

Det er ofte vanskelige rutiner på det utall av konti eller nettsider hvor avdøde var registrert. Hver av nettsidene hvor disse kontoene er registrert må kontaktes direkte, og hver nettside har forskjellige rutiner for hvordan pårørende skal gå frem for å få gjort noe med dem.

2)      Et digitalt dødsbo er som regel lite oversiktlig
Gjennom et langt liv vil de fleste registrere seg på flere nettsider enn man selv klarer å huske. Det vil gjøre det nesten umulig for familien å spore opp. Tenk deg bare hvilket hav av internettbutikker som finnes der ute hvor man har måttet registrere seg med navn og adresse, brukernavn og passord. I tillegg kommer også datingsider, spillsider og bildedatabaser.

Kartlegging

For å finne så mye digital informasjon som mulig på nettet må man gjennomføre en kartlegging.  Når man vet hvilke nettsteder man ønsker å fjerne informasjon fra, kan man finne kontaktinformasjon til de eier sidene og som er ansvarlig for informasjonen som er publisert på nettstedet og kontakt dem. Man vil komme langt med en dødsattest og dokumenter som viser at man er arvtager eller representant for avdøde.

Offentlige registre

Altinn

Altinn sperrer tilgangen til døde personers innlogging etter oppdatering av data fra Folkeregisteret. Selve profilen blir imidlertid ikke slettet, da det kan være delegerte rettigheter som skal gjelde en stund etter at en person er død.

Skattelister

Skattelisten skal ikke inneholde opplysninger om avdøde personer. Dette innebærer at personer som er døde før skattelistene produseres, ikke tas med på skattelistene som tilgjengeliggjøres hver høst. Dette gjelder både for listene som gjøres tilgjengelig på skatteetaten.no og for listene som utleveres til pressen. Skattelistene oppdateres tre ganger i løpet av året. Avdøde personer fjernes da fra de oppdaterte listene.

Skattedirektoratet

Det som i folkeregisteret er registrert om en person på det tidspunktet dødsfallet finner sted, blir stående i registeret som historiske opplysninger. Etter 25 år eller det tidspunkt Riksarkivet bestemmer, blir opplysningene overført arkivverket og tatt vare på der.

Bank og forsikring

Nettbank

En av de første man kanskje kontakter ved et dødsfall er avdødes bank. Ved et dødsfall er nettbanken sperret inntil det foreligger en skifteattest. Hvordan bankene forholder seg ved dødsfall er regulert gjennom lovverket. Banken har taushetsplikt om avdødes kundeforhold, og av hensyn til avdødes privatliv, skal det vernes om transaksjonsopplysninger som viser avdødes disposisjoner i levende live. Det eneste unntaket til å kunne disponere avdødes konti via egen nettbank er i de tilfellene hvor fullmektig hadde denne tilgangen mens avdøde var i live.

Livsforsikring og Dødsfallsforsikring

En Livsforsikring er forsikring som reduserer de økonomiske konsekvensene som ofte følger dødsfall, uførhet eller alvorlig sykdom.

En Dødsfallsforsikring er en forsikring som gir en avtalt utbetaling dersom en dør i løpet av avtaleperioden.

Forsikringsbeløpet utbetales som en engangssum etter at Forsikringsselskapet har mottatt melding om dødsfallet (dødsattest).

Sosiale media

Facebook

Facebook gir ikke de pårørende tilgang til noen av deres medlemmers kontoer.
Å oversende en dødsattest endrer ikke mulighetene for å få tilgang til en avdød persons Facebook-konto. Av hensyn til den avdøde brukerens personvern oppgir ikke Facebook brukerkontoens innloggingsinformasjon til noen. Facebook har opprettet en hjelpeside for hva som skjer med avdødes facebook side. 
https://nb-no.facebook.com/help/150486848354038https://www.facebook.com/help/1518259735093203/?helpref=uf_share

Slette den avdød sin Facebook profil

Hvis du ønsker å slette en avdød Facebook-brukers profil fullstendig, er det dette skjemaet du skal fylle ut: https://www.facebook.com/help/1518259735093203/?helpref=search&query=slette%20konto%20til%20d%C3%B8d%20person&search_session_id=57c3c05ced59d816b5cd691537548b39&sr=1

Dette vil fjerne profilen fullstendig, og alt tilhørende innhold fra Facebook, slik at ingen kan se det. For å kunne gjøre dette må Facebook se enten avdødes fødselsattest, dødsattest eller autorisasjonsbevis på at du er den rettmessige representanten for avdøde. Med dette forsvinner alle bildetagger av avdøde, personens innlegg på andres sider samt kommentarer.

Tweet

Du kan få hjelp til å fjerne en persons Twitterkonto ved å kontakte hjelpesenteret til Twitter, som vil etterspørre dokumentasjon som døsdsattest, autorisasjonsbevis med mer.  

YouTube og Google-konto

Youtube.com er en nettside hvor folk deler alle typer videoer – fra korte klipp til lengre innslag - med hverandre. For å kunne gjøre dette må man ha opprettet en konto.

Dersom Google-kontoen slettes, så slettes også alle kommentarer, abonnementer og videoer man har lagt ut på Youtube - men det kan ta noe tid.
Det kan være en utfordring å komme i dialog med Google. Brukerens integritet er svært viktig for Google og dette kravet til integritet fortsetter å gjelde etter at man er død. Dette medfører at de etterlatt ikke kan få automatisk tilgang til en død persons G-mail.

Blogg

Å avslutte en bloggkonto gjøres ved at en tar kontakt med de som driver nettsiden. Mange etterlatte ønsker i tillegg hjelp til å kopiere innhold fra bloggen.