Begravelse eller kremasjon?

Ordet gravferd er en felles betegnelse på begravelse (seremonier der kisten senkes i jorden) og bisettelse (seremonier som etterfølges av kremasjon).


I følge norsk lov skal gravferden finne sted senest 10 virkedager etter dødsfallet. Seremonien kan avholdes i en kirke, et kapell eller et annet egnet lokale.

I enkelte tilfeller har avdøde uttrykt spesielle ønsker for egen gravferd. Dette bør respekteres. Samtidig er gravferden først og fremst til for de etterlatte, og det er viktig at de etterlattes behov for å ta farvel står i fokus.