w

Vår kompetanse

Vi tar oss god tid til en samtale. Vi kan være på vårt kontor eller vi kan komme hjem til dere. Hva passer best?

23.02.201614:28 bodingravferd

Vi er et trygt og seriøst begravelsesbyrå som du kan ha tillit til. Vi har 10 års erfaring og legger vekt på faglig tyngde og lokal kjennskap. 

Det å møte mennesker i sorg er krevende og noe vi tar på alvor. Derfor vil du hos oss møte medarbeidere med lang erfaring og bred kompetanse.

Vanja Grønhaug, byråets leder, har gjennomført alle bransjens fagkurs.

Grunnkurs, Fagkurs I, Fagkurs II, Fagkurs III, Hygienekurs, økonomi, rådgivning og kundebehandlig. Denne utdanningen foregår i Virke Gravferds lokaler i Oslo, med besøk i relevante institusjoner og forskjellige byråer. Utdanningen begynte i 2010 og har foregått over år, sist i 2016. Med praktisk arbeid i eget byrå i tillegg til teoretisk tilnærming, garanterer vi for at våre verdiord NÆR-TRYGG- PERSONLIG ikke bare er en floskel.

Vi er nær og interessert, vi er trygge på vårt fag og gode kunnskap, og er personlige uten å bli for privat.

google map