w

Vår leverandør

Vi har valgt det norske firmaet Trostrud-Freno som vår kisteleverandør.

22.12.201510:25 bodingravferd

Trostrud-Freno er Norges ledende kisteleverandør. Fabrikken ble etablert i 1936. En stor del av produksjonen foregår i produksjonslokalene på Lena i Østre Toten kommune. Som endel av Fredahlkonsernet, tilbyr de også Fredahls omfattende sortiment av kister og utstyr.

Produksjonen skjer i henhold til gjeldende norske forskrifter. Når det gjelder materialvalg, produkuksjonsmetoder og miljø, tilstreber de å ha en ledende posisjon i Norge.

Effektiv distribusjon og nær kontakt til kundene er en vesentlig del av Trostrud-Frenos filosofi. De ønsker å betjene sine kunder på best mulig måte, samtidig med at utnyttelsen av transportkapasiteten er optimal. Dette gir besparelser i drivstofforbruk og reduksjon av drivhusgasser. Sjåførene har sin bakgrunn i produksjonen. De har god kjenskap til produktene og fungerer som et naturlig bindeledd mellom kunde og leverandør.

Optimalisering av distribusjon og nær kontakt til kundene er en kontinuerlig prosess som har høy prioritet i Trostrud-Freno AS.

Se gjerne på http://www.trostrud-freno.no

google map