w

Transport

Bodin Gravferd tar hånd om alle praktiske forhold i forbindelse med hjemsendelse av en som dør i Salten-området.

23.12.201510:15 Marianne Gjelseth

Vi trenger avdødes pass og navn på mottager av kisten i hjemlandet.
Ta kontakt med oss for å gjøre en avtale. Telefon +47 755 27000
Epost: post@bodingravferd.no

Transportation/ repatriation

Bodin Funeralhome takes care of all practical arrangements in connection with the return of foreigners who die in North of Norway.

We need the original passport of the deceased as well as the name of the recipient of the casket in the home country.

Please contact us to make an appointment.

Phone: +47 755 27000 
E-mail: post@bodingravferd.no

google map