w

Seremonien

Seremonien skal gi en verdig ramme rundt avskjeden. En god og personlig seremoni gir en verdig avskjed for familie og venner.

23.02.201620:55 Laila Lovise Johansen

Avdøde kan ha hatt ønsker for egen gravferd. Etterlatte kan ha særlige behov. Spør oss om hva som lar seg gjennomføre. Vi har detaljert kunnskap, blant annet om regler og forordninger i ulike seremonirom. Vi har også lang erfaring i å komme frem til løsninger som familien kan samles om.

Vi anbefaler at familien kommer til seremonirommet 30 minutter før seremonien skal begynne. Rommet er da ferdig pyntet, og familien tar plass foran.  

De siste årene har den gamle skikken med syning kommet mye tilbake. Syning vil si at vi åpner for at de som ønsker det, kan se avdøde i kisten, gjerne noen dager før seremonien. En slik minnestund i forkant av seremonien kan gjøre avskjeden litt lettere.

google map