w

Pris

Hva koster en gravferd?

23.02.201614:38 bodingravferd

Etter forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester, fastsatt av Konkurransetilsynet den 1. januar 1998 § 4, skal alle begravelsesbyråer ha en tilgjengelig prisliste med minimum og maksimum pris.

Listen skal inneholde de samme punktene for at du lett kan sammenligne prisen du får hos de forskjellige byråene. Vær nøye med å få skriftlige prisoverslag. Alle er pålagt samme plikt om prisopplysning sånn at du lettere kan orientere deg før du tar en bestemmelse.

Dette gjelder for alle gravferdsbyråer i Norge enten de er medlemmer av Virke Gravferd eller ikke.

Stønad fra NAV

Vi er behjelpelige med alle skjema som er nødvendig for å søke det lokale NAV-kontoret om behovsprøvd gravferdsstøtte på inntil 23 337 kroner (2018) og evt. transportstøtte hvis avdøde dør mer enn 20 km fra bopeladresse.

Eksemplene gjelder i Bodø, Fauske og omegn og for person over 18 år.

Varer/ tjenester 2018

Vi lager komplett prisliste, kommer PDF om litt.

       Minimumspris:        Makspris:
Kiste, med utstyr og svøp.  5000,- 27000,-
Bringing av tomkiste til dødssted, bil og mannskap 1250,- 1250,-
Nedlegging, hygieneutstyr. 2 mann 1600,- 1600,-
Båretransport m/ 1 mannskap. Bodø eller Fauske 1950,- 2700,-
Assistanse og tilrettelegging ved seremoni (ca. 3,5 timer) 2625,- 5250,-
Utleie utstyr (katafalk vaser, staker, lys mm.) 1030,- 1030,-
Byråets honorar, avgiftspliktig 2400,- 2400,-
Byråets honorar, avgiftsfritt 3200,- 5000,-
Program til seremonien, 50 stk 0,- 2250,-
Blomster til kisten* 0,- 5000,-
Dødsannonse i Avisa Nordland, ca.pris 0,- 3900,-
Sum: 19055,- 57 380,-
   
Ved kremasjon:  

Kremasjonsavgiften i Bodø er gratis for kommunens innbyggere,
og 6130,- hvis du er hjemmehørende i annen kommune.

Tillegg
- kan være minnesamvær og gravstein.

 *Pris vil avhenge av leverandør og mengde blomster.

google map