w

Tilkallingsvakter

Vi har flere tilkallingsvakter

14.03.201620:35 bodingravferd

Margrethe, Kenneth, Erling, Mikkel, Ivan og Siri.
De er voksne mennesker med personlige egenskaper som gjør de godt egnet i vår jobb. Alle som har et arbeidsforhold i Bodin Gravferd har undertegnet taushetserklæring.

google map